345

MICHEL HOUBEN
 


IN MEMORIAM door Tony Lismont op de uitvaartplechtigheid 23/11/2017Beste familie van Michel, beste vrienden van Michel,
           Michel heeft altijd “ja” gezegd tegen het leven. Ook de laatste jaren, toen hij wist dat ziekte hem bedreigde. Toen die ziekte toesloeg, heeft hij er resoluut voor gekozen om daar niet over te praten, om volop verder te leven en om honderd procent “de oude” Michel te blijven. Het is hem helemaal gelukt. Dat is heel mooi, maar het vraagt wel moed. En nu heeft hij in alle waardigheid het leven afgestaan. Vorige maand was hij nog aanwezig op de Probusclub. Niemand die vermoedde dat wij nu al hier om hem heen zouden samen zijn.

           Michel, onze Probus-vrienden willen u eer betonen, en diepe sympathie. Dat mag ik hier namens ieder van hen zeggen, en dat doe ik met ontroering, en met gemeend medevoelen met Maria, de kinderen, de schoonkinderen, de kleinkinderen. Wij zijn zelf door het huwelijk van onze kinderen schoonfamilie geworden, wij hebben samen kleinkinderen en wij delen met u in onze gemeenschappelijke rouw.

           Michel is 22 jaar lid geweest van onze club. Hij is het die mij als Probuslid heeft voorgesteld, hij is mijn peter. In 2006 was Michel onze voorzitter. Het werd een goed jaar. Op zijn bekende efficiënte manier wijzigde Michel de structuur van het bestuur, zo stelde hij de functie van archivaris in. En nationaal steunde hij de kandidatuur van een lid van onze club, en die werd Nationaal Coördinator, zeg maar Nationaal Voorzitter.

           Michel had heel verscheiden talenten, dat is hier al gezegd. En hij hééft ze gebruikt. Professioneel was hij ingenieur in hart en nieren, een “elektricien” zoals wij dat noemen. Bezig met productie in grote elektrische centrales. Hij is nog begonnen op de mijn van Waterschei, die toen een eigen elektrische centrale had. Om daarna de hele evolutie mee te maken over UKEC en Electrabel, naar het tijdperk toe van de grote kerncentrales.

           Daarbuiten vond hij nog de tijd om uitgebreid zelfstandig ondernemer te zijn. Want hij ontwierp samen met Maria, een volledig informaticapakket voor apothekers, dat zij daarna ook commercieel uitgebaat hebben.

           Nog meer talenten had Michel. Ook dat van professionele doe-het-zelver, als ik mij zo mag uitdrukken. Daar weten de kleinkinderen meer over te vertellen. En dan de familie natuurlijk, woensdag is steevast kleinkinderenmiddag. En de uitgebreide filmreportages over de familie, vakkundig gemonteerd. In onze Probus was Michel een gemoedelijke, intelligente en toch bescheiden vriend, geïnteresseerde luisteraar, een plezier om met hem aan tafel te zitten.

           Maar vandaag is Michel in ons midden op een bijzondere wijze. Op het eerste gezicht nemen wij afscheid van hem. Maar de persoon “Michel Houben” kennen wij voor altijd. Hij is Michel, hij is vader, grootvader, onze vriend. Hij zal Michel blijven, in ons hoofd, in ons hart en God-weet-waar-nog.

           Dag Michel, het moge je goed gaan, daar, voorbij de horizon.