345

André Segers in memoriam

In Memoriam André Segers

Lieve Marie Louise, Geert,  Steven, Kristien en Michiel, beste familie,

Probusvrienden, vrienden en kennissen van André 

Het is vandaag vrijdag, onze 14 daagse ontmoetings- en Probusdag en op deze dag zijn we hier weer samen niet om gezellig te lunchen en een praatje te slaan, maar om afscheid te nemen van onze dierbare probusvriend André. 

Al een tijdje ging het niet meer zo best met zijn gezondheid en de laatste weken zelfs op de palliatieve eenheid in Genk. Iets voordien had ik nog contact met hem om te informeren naar zijn gezondheid en vond hijzelf dat er niets aan de hand was. Het ging goed, bescheiden als hij was wilde hij niemand belasten met zijn problemen. Gelukkig was er Marie-Louise, die hem dagelijks verblijdde met haar bezoek. Zij wist een glimlach op zijn lippen te toveren door haar bezoekjes, waar hij telkens naar uit keek. 

Zij was het zonnetje in zijn laatste levensjaren. Zij genoten na het overlijden van zijn echtgenote van elkaars gezelschap, gesprekjes, uitstapjes en rustgevende stilte. Voor jullie kinderen moet dit een enorme troost geweest zijn, waarvoor je alleen maar dankbaar kunt zijn dat jullie vader niet meer alleen was!

André heb ik ervaren als een verstandig, punctueel, erudiet, sociaal man, die hield van de Probus bijeenkomsten en er ook bijna altijd was en ruim op tijd, want stiptheid stond bij hem op de eerste plaats! 

Wie was André en wat betekende hij voor onze Probusclub? 

Vanaf 1995, gedurende 26 j was hij een trouw lid van onze club, hij ontbrak zelden op een bijeenkomst.

Al struinend door het fotoalbum ontdekte ik dat binnen de club bij verschillende gelegenheden beroep werd gedaan op zijn deskundigheid, waartoe hij ten allen tijd bereid was. 

Het Coronajaar heeft ons allen parten gespeeld, onze 14 daagse bijeenkomsten gefnuikt, zodat we elkaar niet meer fysiek konden ontmoeten. 

Dit is funest voor een Probusclub, omdat iedereen er naar verlangt elkaar te zien en sociaal contact te hebben. 

Dat bedroeft ons allen 

Als dit het einde is en verder niets, dan is er leegte, gemis, verdriet en tranen om wat eens was en niet meer is.

Maar er is meer dan lijf en leden,

veel meer.

Want wat een mens bezielt,

dat is , dat was,

zijn geest, zijn kracht, zijn denkvermogen, alle gaven van zijn hart, zijn goedheid grenzeloos, de sterkte van zijn woord.

Dat alles leeft,

leeft voort in die hem kenden, die van hem hielden en blijven houden,

omdat zijn geest nooit, nooit vergaat

In naam van Probus Genk bieden wij onze deelneming aan. Onze leden zullen hem nooit vergeten en zullen zijn herinnering blijven koesteren. 

Vaarwel André

Paulette Brouns

Voorzitter Probus Genk 2021

 

 

Een goede vriend is niet meer. André overleed in Genk op 19 augustus 2021. Hij werd 89 jaar.

Niet alleen zijn familie en vrienden blijven verweesd achter, maar ook zijn vriendinnen en vrienden van PROBUS Genk.

André werd lid van PROBUS GENK in 1995, en was er voorzitter gedurende twee jaar (2004 en 2005). Hij is ongetwijfeld het meest trouwe en stipte lid van de Probus club.

In 2007 volgde hij Louis Croonen op als regio coördinator voor de Regio Limburg – Vlaams Brabant – Brussel (Regio 4) en werd in die hoedanigheid lid van het PROBUS C.I.C.

Hij heeft die verantwoordelijkheid gedurende zes jaar opgenomen om ze per januari 2013 over te dragen aan zijn schoonbroer Paul Van Calster.

Alle leden van het C.I.C. waardeerden André’s vriendelijke collegialiteit, zijn zin voor eerlijkheid en correctheid, en zijn professionalisme bij de aanpak van vragen of problemen.

Bij André kon er altijd gerekend worden op een deskundig onderbouwd advies, een fair en eerlijk oordeel, en een tomeloze inzet.

Hij was een graag geziene teamspeler, niet alleen in Probus kringen, maar ook in zijn vorige engagementen, zij het professioneel, zij het in Lions Land van Loon.

Het ¨PROBUS Coördinatie- en Informatie- Centrum kende in 2013 het George Dick ereteken toe aan vriend André voor zijn volledige inzet ten voordele van Probus in zijn club, zijn regio, en nationaal.

Beste goede vriend André …. wij danken je van harte voor wat je voor zovelen betekend hebt!

Aan zijn familie biedt de Probus gemeenschap haar innige deelneming aan; in zijn Probus club zal hij gemist worden. Overal laat André aangename herinneringen na. Laten we die laatste koesteren.

Gauthier De Brabandere, PROBUS nationaal Coördinator

22 augustus 2021