345

LEDEN PROBUS GENK

In deze rubriek staat onder de foto's van de huidige Probus Genk leden, de volledige ledenlijst van Probus Genk vanaf de start in 1989 tot heden.


1

Aerts
Louis

Arts
Alex
Secretaris

Bijnens
Luc

Bijnens
Simon
2

Bormans
Yvonne

Bronckaers
Nico

Brouns
Paulette

Buyle
René
Ondervoorzitter
3

Bynens
Robert

Claesen
Pierre
(overleden in 2019)

Cox
Hugo
(overleden in 2018)

Croonen
Louis
(overleden in 2018)
4

Cruysberghs
Karel

De Brône
Robert

Dierckx
Els

Dierckx
Marcel
(overleden in 2019)
5

Geleyns
Francis
Public Relations

Ghijsen
Leon
Penningmeester

Gielen
André
Voorzitter


Gielen
Maurice
6

Gutschoven
Michel

Hoogmartens
Michel


Houben
Michel
(overleden in 2017)


Jans
Robert

7

Lansbergen
Geert

Lismont
Tony

Maleux
Marcel

Mariën
Staf
8

Michels
Paul

Muysers
Jean

Nelissen
Maggy

Nijs
Jacqueline
9

Nijs
Jean
(overleden in 2018)

Nijs
Greet

Pieters
Gilbert
Webmaster

Quintiens
Eddy
10

Remans
Bruno

Ronsen
Emiel

Segers
André

Simons
Hubert
11

Smeets
Jo

Stals
Lambert

Vandebosch
Jos
(overleden in 2018)

Vandersanden
Jaak
12

Vandevenne
Jean

Van Ginderdeuren
Rufin

Vanstapel
Franki

Verbrugghe
Bert
13

Winters
Louis
(overleden in 2018)


OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE LEDEN PROBUS GENK VAN 1989 TOT HEDEN


1989    Yvonne Bormans - stichtend lid
1989    Theo Boyen (overleden in 2003) - stichtend lid - voorzitter 1992-1993
1989    Heleen Boyen (lid tot 31-12-2007) - stichtend lid
1989    Bert Coenen (lid tot 31-12-1992) - stichtend lid
1989    Marcel Dierckx (overleden in 2019) - stichtend lid
1989    Libert Gutschoven (lid tot 31-12-1994) - stichtend lid
1989    Jef Olaerts (overleden in 2006) - stichtend lid
1989    Jan Ramaekers (lid tot 31-12-1991) - stichtend lid
1989    Piet Segers (overleden in 2016) - stichtend lid
1989    Jan Steyaert (lid tot 31-12-1991) - stichtend lid - secretaris-penningmeester 1990-1991
1989    Frans Van de Mosselaer (overleden in 2010) - stichtend lid - voorzitter 1994-1995
1989    Theo Van Dinter (lid tot 31-12-2009) - stichtend lid - secretaris-penningmeester 1992-1995 - voorzitter 1996-1997
1989    Jan Van Isacker (overleden in 1994) - stichtend lid
1989    Pierre van Marcke (lid tot 31-12-1991) - stichtend lid
1989    Louis Van Rompaey (overleden in 1998) - stichtend lid - eerste voorzitter 1990-1991
1990    Gerard Bijnens (overleden in 2017) - stichtend lid
1990    Maurice Bouts (lid tot 31-12-2007) - stichtend lid
1990    Michel Gutschoven - stichtend lid
1990    Jean Heylen (lid tot 31-12-2015)
1990    Jean Nijs (overleden in 2018)
1990    Antoine Busschots (lid tot 31-12-2013)
1991    Willy Gijselinck (overleden in 1992)
1991    Jef Henckens (lid tot 31-12-1997)
1991    Denise Porters (lid tot 31-12-1995)
1991    Jef Michiels (overleden in 2016)
1991    Roger Vandenbroeck (overleden in 2008)
1992    Paul Michels - voorzitter 1998-1999
1992    Jean Vandevenne - secretaris-penningmeester 1996-2005 - nationaal secretaris 2007-2009 - archivaris en ICT 1996-2015 - ereteken GD 2008
1993    Victor Goyens (overleden in 2017)
1993    Rik Vanlaer (overleden in 2002) - voorzitter 2000-2001
1993    Rufin Vanginderdeuren
1993    Guido Schillebeeckx (overleden in 1995
1993    Louis Winters (overleden in 2018)
1995    René Lalieu (overleden in 2015)
1995    .Michel Houben - voorzitter 2006 (overleden in 2017)
1995    André Segers - voorzitter 2004-2005 - regionaal coördinator 2007-2012 - ereteken GD 2011
1995    Maurice Gielen
1995    Louis Croonen (overleden in 2018) - regionaal coördinator 2002-2007 - nationaal coördinator 2007-2009 - ereteken GD 2011
1995    Edgard Dubois (overleden in 2010)
1996    Pierre Claesen - voorzitter 2010 (overleden in 2019)
1998    Theo Stams (overleden in 2015) - voorzitter 2002-2003
1998    François Jennes (lid tot 31-12-2005)
1999    Tony Lismont - voorzitter 2009 - secretaris-penningmeester 2006-2007
2000    Jean Muysers - voorzitter 2011 (overleden in 2019)
2000    .Simon Bijnens
2001    Louis Aerts - voorzitter 2007 - penningmeester 2008-2015 - ereteken GD 2015
2002    Huguette Driessen - Goyens (lid tot 31-12-2013)
2003    Marcel Maleux - secretaris 2008-2010 - voorzitter 2012
2003    Lambert Stals - voorzitter 2008
2004    Alex Arts - secretaris 2017-2019
2006    Emiel Ronsen
2006    Leon Ghijsen - voorzitter 2015 - penningmeester 2016-2019
2008    Bruno Remans - voorzitter 2013
2009    Hugo Cox (overleden in 2018) - voorzitter 2017
2009    Geert Lansbergen - secretaris 2011-2013
2009    Karel Cruysberghs
2009    Jo Smeets
2009    Bert Verbrugghe - voorzitter 2014
2009    Christiane Goyens (lid tot 31-12-2012)
2010    André Gielen - voorzitter 2019
2010    Franki Vanstapel
2011    Robert De Brone
2012    .Hubert Simons - voorzitter 2016
2012    Francis Geleyns - secretaris 2014-2016 - voorzitter 2018 - P.R. 2019
2012    Jos Vandebosch (overleden in 2018)
2013    René Buyle - ict verantwoordelijke 2015-2018 - ondervoorzitter 2019
2014    Maggie Nelissen
2014    Gilbert Pieters - ict verantwoordelijke 2019
2014    Greet Nijs
2014    Paulette Brouns
2017    Michel Hoogmartens
2017    Eddy Quintiens
2017    Els Dierckx
2017    Jacqueline Nijs
2018    Robert Jans
2018    Luk Bijnens
2018    Nico Bronckaers
2018    Robert Bynens
2018    Jaak Vandersanden
2019    Staf Mariën


Website aangepast 16.09.2015 - 17:19